Actieve wandelwagens en buggy’s voor kinderen en volwassenen met een handicap. Afspraak voor een passing? Bel 078 630 99 88

Rolstoel of wandelwagen voor uw gehandicapte kind van BJ Benelux

banner2

Aanvraag WMO

Stappen plan voor aanschaf Babyjogger Special Needs of Akces-Med buggy

Wandelwagens, rolstoelen en buggies voor kinderen met een handicap vallen onder vervoersvoorzieningen en kunnen op basis van de Wmo worden verstrekt. Hieronder een duidelijk stappenplan voor de aanschaf van een product van BJ Benelux.

  1. Aanvraag voor een Special Needs of Akces-Med product dient u in bij de WMO afdeling van uw gemeente.
    De Gemeente zal u na behandeling van uw aanvraag, verzoeken contact op te nemen met de zorgleverancier waarmee uw gemeente samenwerkt. Bij deze zorgleverancier geeft u aan dat u een specifiek product van B.J. Benelux wenst te passen als toekomstig hulpmiddel.
  2. B.J. Benelux verzorgt in overleg met Zorgleverancier passing van de product(en) waar u belangstelling voor heeft. Wanneer blijkt dat na de aanvraag bij de zorgleverancier, welke aan uw gemeente verbonden is, (nog) geen relatie met ons heeft en deze u verzoekt uit hun eigen assortiment te kiezen, neem dan contact met ons op zodat wij actie naar deze zorgleverancier nemen.
  3. Tijdens de passing wordt bekeken welke Special Needs of Akces-Med buggy het meest geschikt is voor de gebruiker. Wanneer het product bevalt en aan alle eisen voldoet volgt er meestal een positief advies van de adviseur aan de gemeente.
  4. Wanneer de gemeente dit advies goedkeurt volgt bestelling van het gekozen product met accessoires bij B.J. Benelux.